نایب رییس نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

طی 10 روز آینده تکلیف کشاورزان شرق اصفهان مشخص شود

نایب رییس نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه در سال 96 – 97 آب برای یزد تخصیص داده می شود، گفت: برای یزد آب شرب در نظر گرفته شده و میزان آب صنایع مشخص است، اما نوبت به کشاورزان منطقه شرق که می رسد ناگهان نرمال آب به هم می خورد.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

آب تا ۲۰ خردادماه در بستر زاینده رود جاری است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: آب از هشتم فرودین ماه به منظور کشت غله شرق اصفهان باز می‌شود و تا ۲۰ خردادماه در بستر رودخانه جاری است.

آخرین اخبار

تبلیغات