یک کارشناس سیاسی:

خداوند دشمن را با زبان خودش رسوا کرد/ در دشمن شناسی باید مثل یک دیده بان عمل کنیم

خداوند به ما وعده نصرت داده چرا که در قرآن آمده است «ان تنصرو ا… ینصرکم» و اگر ما با یک نگاه قرآنی نگاه کنیم وقایع اخیر آمریکا را می توان یکی از مصادیق تحقق وعده الهی بدانیم و آنچه در آمریکا اتفاق افتاده همه حقیقت را آشکار کرده است و به نوعی نوعی خیر لکم است.

آخرین اخبار

تبلیغات