رئیس مرکز پژوهش های صدرا مطرح کرد:

۱۵ مسیر برای تضعیف نظام سلطه/ اندیشه «لیبرال دموکراسی» روز به روز وجاهت خود را از دست می دهد

مسیر چهارم، به روز سازی و گسترش همه جانبه سبک زندگی اسلامی، و نقد و به حاشیه کشاندن سبک زندگی غربی است. توجه داشته باشید که هر میزان سبک زندگی اسلامی رواج بیشتری پیدا کند، غرب چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان با احساس تنگی نفس و خفگی روبروست.

آخرین اخبار

تبلیغات