نماینده مردم اصفهان در مجلس:

آثار تفکر هماهنگی با نظام سلطه را می‌توان در سند ۲۰۳۰ دید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: یک جریان در کشور عقیده دارد که باید با نظام سلطه هماهنگ شد که آثار آن را می‌توان در سند ۲۰۳۰ مابقی مشکلات سیاسی کشور مشاهده کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

FATF بازشدن راه نفوذ نهادهای وابسته به جریان سلطه در کشور/ توافق FATF نیازمند ریل گذاری دقیق توسط مجلس است

دکتر حیدری گفت: نباید داده های کشور را به بهانه رفع تهمت و شفاف سازی در اختیار نهادهای مالی نظیر FATF گذاشت و خود را بیشتر از گذشته تحت فشار سلطه قرار داد.

آخرین اخبار

تبلیغات