معاونت وزیر کشور طی بازدید از شرق اصفهان گفت:

ساماندهی بستر رودخانه و کانال های کشاورزی شرق اصفهان از اولویت کاری ماست

معاونت وزیر کشور در حضور مرم و مسئولین شرق اصفهان گفت: هدف من از این بازدید بازدید منطقه و شناخت مشکلات می باشد و امیدواریم با اختصاص بودجه بتوان اولویت های مدیریت بحران عالی را محقق کنیم.

خاکسپاری شهدای گمنام در شهر اژیه به تعویق افتاد

شهردار اژیه گفت: با توجه به مناسب نبودن مکان تدفین شهدای گمنام تا مشخص نشدن محلی در خور شان شهدا تشییع شهید گمنام به تعویق افتاد.

آخرین اخبار

تبلیغات