دغدغه مقابله با بحران آموزشی 97

بحران آموزش و پرورش در سال 97/ مافیای وزارتخانه چه کسانی هستند؟

سالیانه در کتاب‌های درسی تغییرات غیر ضروری ایجاد می‌کنند تا کتب سال‌های قبل مؤسسات دیگر به درد دانش‌آموزان نخورد و مجبور به خرید مجدد آن‌ها باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات