نهج البلاغه؛ نظام جامع تربیتی امیرالمومنین(ع)

سیره اهل بیت در کنار فرهنگ غنی ایرانی/ نظام جامع تربیتی که تاریخ در حیرت آن می ماند

هر کلمه از امیر المومنین (ع) آموزنده در بخشی از زندگی است و تمام این آموزه ها از محبت و گذشت تا سیاست و اقتصاد تبدیل به مجموعه ای گرانبها به نام نهج البلاغه شده که نظام جامع آموزشی سیره اهل بیت را می توان از آن استخراج کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات