به عقیده کارشناسان اقتصادی؛

تلگرام بلای جان اقتصاد ایران می‌شود

پیام رسان تلگرام چندی پیش ارز دیجیتالی خود را با نام “گرام” عرضه کرد؛ موضوعی که می‌تواند اقتصاد ایران را به نابودی بکشاند.

آخرین اخبار

تبلیغات