یک روانپزشک تشریح کرد

مقایسه میزان استرس در خانواده‌های فقیر و ثروتمند

یک روانپزشک با مقایسه میزان استرس خانواده‌های فقیر و ثروتمند بر نقش وزارت بهداشت در جلوگیری از ازدواج سفید و آموزش خانواده‌ها تاکید کرد و گفت: آنچه مهم است توجه والدین به محیط خانواده است زیرا ثروت نمی‌تواند جایگزین تلاش و مدیریت شود.

آخرین اخبار

تبلیغات