فرمانده نیروی انتظامی کشور:

کارشناسان انگلیسی و آمریکایی به اقتدار و امنیت ایران اذعان دارند/ ناجا به دنبال گرفتن بیشترین تلفات از بر هم زنندگان امنیت است

اقتدار و توانمندی دفاعی ایران موجب شده که دشمن را از هر تهدیدی علیه نظام اسلامی ایران منصرف کند، ایران از چنان اقتداری امروز برخوردار است که حافظ امنیت مرزهای کشورهای همسایه نیز است

آخرین اخبار

تبلیغات