جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان:

نظام اقتصادی اسلام مورد غفلت واقع شده است/ حوزه‌های علمیه به وسیله وجوهات مردمی و خیران اداره می‌شود

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان گفت:برخی فکر می کنند اسلام نسخه‌ای برای اقتصاد جامعه ندارد و صرفاً به برخی احکام مانند خمس، زکات، رهن و اجاره محدود می‌شود در صورتی که در اسلام نظام اقتصادی داریم ولی متأسفانه به آن عمل نمی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات