دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور

جای خالی زیر ساخت های نظام احراز هویت در حوزه امنیت سایبری

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: علاوه بر تخصیص بودجه به حوزه امنیت، باید زیرساخت های مناسب نظیر نظام تشخیص و احراز هویت ایجاد شود.

آخرین اخبار

تبلیغات