مبارزه با مفاسد اقتصادی تدبیر یا تکرار

ریشه مفاسدی از نوع آنچه در روزهای اخیر فقط بخش کوچکی از آن افشا شد و در معرض رویت افکار عمومی قرار گرفت، در مقوله مهمتری یعنی «روحیه اشرافی‌گری» است.

آخرین اخبار

تبلیغات