دانشگاه علمی کاربردی می تواند تحولی بزرگ ایجاد کند

رییس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: علمی کاربردی می تواند تحولی بزرگ در نظام آموزش و اشتغال ایجاد کند و ملاک بررسی دانشگاه علمی کاربردی اثرگذاری است.

آخرین اخبار

تبلیغات