جینز دیفنس گزارش داد

تقویت شبکه پدافند هوایی ایران تا عمق خلیج فارس با سامانه‌های متنوع دفاع موشکی

نشریه تخصصی امور نظامی انگلیس از تمهیدات ایران برای پوشش هوایی مطلوب سرتاسری کشور تا فضای بین المللی خلیج فارس و تلفیق چند سامانه دفاع موشکی خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات