آمریکا عذر خواهی کرد؛

سایه اقتدار سپاه بر سر تثبیت تعهدات آمریکا پس از برجام

همانگونه که نهاد انقلابی سپاه با صلابت پیامدهای تجاوز گری به حریم ایران را برای آمریکا پشیمان کننده نمود، مسئولان دیپلماسی کشور نیز در راستای مقابلۀ موثر با تخطی آمریکا از تعهدات خود در برجام گام بردارند.

آخرین اخبار

تبلیغات