معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار استان اصفهان اعلام کرد:

حفر ۱۲ چاه برای تامین آب شرب روستاهای استان اصفهان

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار استان اصفهان گفت: در سال جاری ۱۲ چاه برای تامین آب شرب روستاهای استان اصفهان حفر می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات