معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی:

ارائه خدمات پاک به بیماران و حذف زیرمیزی کلید خورد

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: نظارت دقیق بر اجرای مفاد کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت جزو رئوس فعالیت‌های این سازمان قرار می‌گیرد تا شاهد ارائه خدمات پاک به بیماران و حذف پرداخت‌های غیر متعارف باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات