سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس

موجودی شرکت پدیده کمتر از میزان اعلام شده بود

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: موجودی شرکت پدیده کمتر از میزان اعلام شده بود و برای همین دادستانی در یک اقدام پیشگیرانه دفاتر آنها را تعطیل کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات