شور انتخابات و حماسه مردم شرق اصفهان/

مُهر افتخار دیگر در شناسنامه شرق اصفهانی ها

همزمان با سراسر کشور بهار سیاسی در شرق اصفهان هم فرا رسید تا گام های استوار و انگشت های جوهری هر ایرانی در ثانیه های با ارزش و سرنوشت ساز ۷اسفند ماه ۱۳۹۴ با آرا خود طوفانی از حماسه به پا کند به یاد ماندنی تر از همیشه.

آخرین اخبار