همراه با مشاهیر باشیم:

ذکر خیر از مُلا کاظم ندوشنی تا بقعه سید میرزا در حسن آباد

عالمی که جهت بیداری مردم و روشن نگه داشتن مسیر اهل بیت تلاش و زحمات زیادی کشید و سرانجام در حسن آباد دیده از دنیا فروبست.

آخرین اخبار