بودن با نبودن برجام؛

معنای «توافق هسته‌ای» زیر تابلوی «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» چیست؟

این ادعا که گفته شود نظام از همان ابتدا به دنبال توافق نبوده است، با توجه به بیان صریح رهبر انقلاب تصور باطلی است؛ پس از برجام نیز رهبر انقلاب بارها با صراحت فرمودند که باید مسیر قانونی تأیید آن طی شود. اکنون نیز هنوز تصمیم نهایی در خصوص برجام گرفته نشده است؛ و همچنان بررسی‌ها ادامه دارد.

آخرین اخبار