نماینده مردم اصفهان در مجلس

برداشت های بی رویه از آب، عاملی در خشک شدن تدریجی زاینده رود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدت زمان خشکی زاینده رود بی سابقه است و آنچه در خشک شدن رودخانه دخیل است مساله برداشت های بی رویه در کنار خشکسالی های اخیر می باشد.

آخرین اخبار