تحقیقات جدید ثابت کرد

تشعشعات موبایل عامل اصلی سرطان مغز است

تحقیقات علمی نشان داده است، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تلفن های همراه و برج های ارتباطی عامل ابتلا به بیماری مهلک قرن حاضر یعنی سرطان است.

آخرین اخبار