مهر ولایت در مسیر خانواده ی شهدای شهر ورزنه

جلسه هماهنگي به منظور سركشي از خانواده معظم شهداي بسيجي بخش بن رود با حضور مسئولین بخش برگزار شد.

آخرین اخبار