اجرای طرح شجره طوبی در بانک مهر اقتصاد

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد از اجرایی شدن طرح شجره طوبی در پایگاه های مقاومت بسیج سراسر کشور خبر داد.

آخرین اخبار