حفاظت از گنجينه‌هاي ميراث بشريت وظيفه اصلي مردم است

شهردار اصفهان گفت: ما بايد از گنجينه‌هاي ميراث بشريت حفاظت داشته باشيم زيرا اصفهان مهد دانش و فرهنگ کشور بوده و به عنوان يک گنجينه ميراث بشري معرفي مي‌شود.

آخرین اخبار