موفقیت های کانون شهید رجایی حسن آباد

دانش آموزان جرقویه ای به مرحله کشوری مسابقات قرآن راه یافتند

با تلاش و کوشش عوامل و مربیان کانون شهید رجایی دانش آموزان شرکت کننده در مرحله استانی مسابقات قرآن و معارف اسلامی رتبه های برتر را از آن خود کردند.

آخرین اخبار