به مناسبت شهادت امام جواد(ع)؛

اگر حضور علمی امام جواد(ع) در آن مقطع نبود، اثری از اسلام باقی نمی‌ماند

۲۹ماه ذی القعده پایانی تلخ را در دفتر تاریخ ثبت می کند و شهادت انسانی را رقم می زند که در ۹ سالگی ردای امامت را بر دوش گرفت و در ۲۵ سالگی به دست همسرش به شهادت رسید.

آخرین اخبار