استاندار اصفهان خبر داد:

احداث منطقه ویژه اقتصادی در 54 کیلومتری شرق اصفهان

استاندار اصفهان گفت: منطقه ویژه اقتصادی اصفهان در 54 کیلومتری شرق این شهر احداث می‌شود.

آخرین اخبار