در حاشیه تجمع مدافعان حریم خانواده مطرح شد؛

مسئولانی که توانایی برخورد با بدحجابان را ندارند کار را به جوانان انقلابی بسپارند/ همه چیزمان را برای انقلاب دادیم و توقع داریم که مملکتمان اسلامی باشد

خانواده های شهدا از کسانی که برای رفع بی حجابی تلاش نکنند ناراضی هستند؛ ما امروز آمدیم تا حجت را با مسئولین تمام کنیم و آن ها را به خدا واگذار می کنیم؛ ما همه چیزمان را برای این انقلاب داده ایم و توقع داریم که مملکتمان اسلامی باشد.

آخرین اخبار