باغ‌های اصفهان از حمله ملخ‌ها مصون ماندن/ ردیابی ملخ‌ها در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مقابله به هنگام با ملخ‌ها در استان خبر داد و گفت: با اقدام به موقع و جلوگیری از رسیدن ملخ‌ها به سن پرواز از آسیب جدی به باغات و مراتع جلوگیری شد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی اصفهان:

حمله ملخ‌ها و طغیان زنگ گندم، کشاورزی اصفهان را تهدید می‌کند

مدیر حفظ نباتات اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه بارندگی‌های بهاری در روزهای اخیر رطوبت هوا را به دنبال داشته، حمله ملخ‌ها و طغیان زنگ گندم برای محصول گندم پیش‌بینی می‌شود.

آخرین اخبار