امام علی(ع)؛ سحرگاهان سیب بخورید

سیب نوشدارو همه بیماری‌ها/جوانی بافت‌ها با مصرف سیب

سیب مقوى معده و حافظ مخاط معده، کاهنده کلسترول خون، مقوی کبد و قلب، دفع کننده اسید اوریک خون، ضد رماتیسم، تصفیه کننده است و سبب موجب جوان ماندن بافت‌های بدن می‌شود.

آخرین اخبار