معاون ‌ارشاد اصفهان

بانک اطلاعاتی “طراحان مد و لباس اسلامی” در اصفهان تدوین می‌شود

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اصفهان گفت: در راستای ترویج مد لباس و پوشش مناسب ایرانی اسلامی و ظرفیت‌های استان بانک اطلاعاتی طراحان مد و لباس اصفهان تدوین می‌شود.

آخرین اخبار