مدیر گروه بهداشت محیط اصفهان:

کشف ۵۷ تن برنج آلوده در اصفهان/ آلوده بودن برنج‌ها تأیید شد/ ورود برنج‌های آلوده به بازار در حال بررسی

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان از کشف و شناسایی ۵۷ تن برنج آلوده در اصفهان خبر داد و گفت: آلوده بودن این میزان برنج مورد تأیید قرار گرفت.

آخرین اخبار