مدیر کل کمیته امداد اصفهان:

ایتام اصفهانی تا ۵۰ میلیون تومان کمک‌هزینه مسکن دریافت می کنند

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: با هم‌افزایی کمیته امداد و انجمن مددکاری امام زمان (عج)، ایتام اصفهانی از ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان کمک‌هزینه احداث یا خرید مسکن دریافت می‌کنند.

آخرین اخبار