مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان

5هزار و 600 خانواده از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شدند

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در سال گذشته 5 هزار و 600 خانواده تحت حمایت با اجرای طرح‌های توانمند سازی از چرخه حمایت این کمیته خارج شدند.

رییس کمیته امداد کوهپایه خبرداد:

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان از مرکز نیکوکاری شهر تودشک بازدید بعمل آورد

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان از مرکز نیکو کاری شهر تودشک بخش کوهپایه و دوره آموزشی قلم زنی در حال اجرا در این مرکز بازدید نمود.

بالغ بر 5.5 میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان منطقه شرق اصفهان هزینه شده است

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در دیدار با امام جمعه شهر ورزنه میزان کمک های این کمیته در 5 ماهه نخست سالجاری ‏به ‏نیازمندان شرق اصفهان را بالغ بر 5.5 میلیارد تومان اعلام کرد.‏

آخرین اخبار