حجت الاسلام قطبی در حاشیه راهپیمایی 13 آبان:

تایید سازمان ملل زمانی است که صدای ملت ها در آن باشد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: خط گرفتن سازمان ملل از آمریکا است و تا زمانی که چنین باشد مورد تایید ما قرار نمی گیرد.

آخرین اخبار