مدیرکل محیط‌ زیست اصفهان هشدار داد:

پیشروی بیابان در شرق اصفهان

مدیرکل سازمان حفاظت محیط ‌زیست استان اصفهان از وجود غیرقانونی 60 درصد صنایع اصفهان در شعاع 50 کیلومتری شهر خبر داد و نسبت به وجود یک‌میلیون هکتار کانون بحران‌زای فرسایش بادی و پیشروی بیابان در شرق اصفهان هشدار داد.

آخرین اخبار