در بازدید مدیر کل راه و شهرسازی یزد به ورزنه مطرح شد:

تامین مالی عامل اصلی در تکمیل مسیر نودشن به یزد می باشد

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: بهره برداری از حدود 35 کیلومتر میسر چنانچه منابع مالی آن تامین شود قطعا 2یا3 سال طول خواهد کشید و امیدواریم که مسئولین دو استان پیگیریهای لازم را انجام داده تا منابع مالی آن برای این پروژه تامین گردد.

آخرین اخبار