مهندس بنی طبا NGOمیراث فرهنگی جشوقان

بنای ما حفظ سنت و آثار دستی بخش کوهپایه است

مسئول اجرا و راه اندازی کمپ نوروزی روستایی کوهپایه گفت: با مشارکت شبانه روزی پرسنل خدوم و متعهد در کمپ توانستیم به نحو مثبتی بخشی از پتانسیل های بخش کوهپایه را در راستای 14 غرفه به هموطنان نشان دهیم.

بهنام پور در گفتگو با اصفهان شرق

ایستگاه روستایی استقبال نوروزی بخش کوهپایه نماینده خوبی برای شرق اصفهان

مدیرعامل تعاونی دهیاری های بخش کوهپایه گفت: با برقرای ایستگاههایی به سبک غرفه ای می توان آداب و رسوم و پذیرایی مردمان خون گرم شرق اصفهان را به مسافران به درستی نشان داد.

آخرین اخبار