مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

کارت ملی هوشمند طی ۲۰ روز صادر می شود

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در حال حاضر برای صدور کارت ملی هوشمند سرعت و فرصت معقولی وجود دارد و طی ۲۰ روز کارت ملی هوشمند صادر می شود و مردم می توانند با استفاده از فرصت باقی مانده برای تعویض کارت ملی قدیم شان و تبدیل به کارت ملی هوشمند جدید اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

به ازای هر 5 ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد/ نرخ ولادت کاهش داشته است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: با توجه به آمارهایی که وجود دارد به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد.

آخرین اخبار