مدیر کل تشکل زیست محیطی ومیراث فرهنگی ورزنه:

تالاب گاو خونی ارزشی فراتر از فولاد مبارکه دارد

مدیر عامل تشکل زیست محیطی ورزنه گفت: ارزش گاو خونی به مراتب از فولاد مبارکه اصفهان بیشتر است و قطعا بیماری این شاخص محیط زیست کل حوضه را به کام مریضی می کشاند.

آخرین اخبار