حضور مدیر کل بهزیستی و مدیر کل هلال احمر در منزل خانواده 5 قلو ها

بهزیستی به عنوان متولی این طرح موظف به پرداخت یارانه تا سن 6 سالگی در هر سال یک بار و تامین شیر خشک تا سن 2 سالگی فرزندان این خانواده ها می باشد.

آخرین اخبار