مدیر کل اوقاف استان اصفهان در گفتگو با اصفهان شرق:

عبور و مرور امامزاده میرزین العابدین ورزنه را از اولویت های کاری بشماریم

مدیر کل اوقاف استان اصفهان گفت: شهردار شهر ورزنه در جهت توسعه بقعه متبرکه خصوصا عبور و مرور مردم، به این امامزاده همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

اصفهان در اجرای طرح آرامش بهاری ممتاز بود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در طرح آرامش بهاری تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و تقویت باورهای دینی از اهداف کار دنبال شد.

مدیر کل اداره اوقاف استان اصفهان:

دین خود را نسبت به وقف ادا کنیم/ مردم شرق اصفهان متعهد هستند

مدیر کل اوقاف استان اصفهان گفت: اگر کسی نسبت به وقف بودن زمینهای تملک آگاه است حق وقف را ادا کند تا برای قیامت خود ذخیره ی صالحی قرار دهد.

آخرین اخبار