مدیر کل امور روستایی استانداری اصفهان خبر داد:

تسهیلات 3 درصدی دولت در طرح مشارکت روستایی/ اقتصاد مقاومتی مد نظر مسئولان روستا باشد

بهمنی گفت: در صورتيكه روستائيان در اين طرح مشارکت روستایی شركت کنند، تسهيلات 3% توسط دولت پرداخت خواهد شد.

آخرین اخبار