مدیر کل اسناد هویتی ثبت احوال کشور خبر داد:

اختصاص شماره ملی به شهدای سراسر کشور/ ثبت احوال از ارکان کمک کننده اقتصاد مقاومتی است

مقصودی فر گفت: نرخ رشد مرگ در کشور شش در هزار است و اگر جمعیت جوان نتواند پاسخگوی موالید کشور باشد این رقم ممکن است در آینده به عدد ۱۰ در هزار برسد.

آخرین اخبار