به همت شهرداری محمدآباد؛

گلبرگ سوم فاطمه شناسی با حضور حجت الاسلام دکتر ارزانی

سومین جلسه طرح فاطمه شناسی در دومین دوره این طرح در شهر محمدآباد با حضور مدیر کل ارشاد اصفهان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

رویکرد اصلی بسیج ورود به عرصه ی سازندگی است/ دستاوردهای جوانان شرق اصفهان را به نمایش بگذاریم

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: دیگر پیامدهای اجتماعی در رابطه با خشکی زاینده رود توجه به شرق اصفهان در حوزه ی اشتغال و کار آفرینی می باشد.

آخرین اخبار