مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان:

ایجاد گردشگری در جرقویه علیا درآمد زایی برای منطقه است

مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان گفت: : منطقه جرقویه علیا با داشتن تپه های ماسه ای بکر بهترین و دیدنی ترین تپه های ماسه ای کشور را داراست.

آخرین اخبار