مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

کمبود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نیروی آموزشی برای مهرماه امسال در اصفهان

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: استان اصفهان با کمبود ۱۳ هزار و ۶۰۰ نیروی آموزشی در مهرماه امسال روبرو است.

در اولین گردهمایی اعضای انجمن اولیاء و مربیان منطقه بن رود؛

توانمد سازی افراد، نتیجه تعامل اولیاء با مدرسه/ نگاه به انجمن اولیا در گذشته، بنگاهی بود

اولین گردهمایی اعضای انجمن اولیاء و مربیان منطقه بن رود با حضور جمعی از مسئولین در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

آخرین اخبار